Kartta- ja historiafriikkejä on hemmoteltu Suomessa jo muutamien vuosikymmenien ajan varsin laadukkailla vanhoja karttoja kattavasti esittelevillä kirjoilla. Niitä ovat kustantaneet Antiikki-Kirjan lisäksi lähinnä AtlasArt, Genimap, Karttakeskus sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Karttakirjojen kysyntään ja tarjontaan ovat vaikuttaneet esim. suku- ja kotiseutututkimuksen kasvu, ja niiden teemoina ovat olleet yleisen historian lisäksi mm. kaupungit, kulkuväylät, sodankäynti, meri ja Lappi. Nykyisin historiallisia ja ajantasaisia karttakokonaisuuksia on runsaasti myös netissä. Niiden yhtenä etuna paperikarttoihin verrattuna on portaaton suurennusmahdollisuus, mutta toisaalta nettikartasta on vaikeampi hahmottaa isompia kokonaisuuksia, ja karttojen selaaminen ja vertailu on työläämpää.

Vuonna 1998 ilmestyi kirjakauppoihin Osmo Niemelän ”Suomen karttojen tarina 1633-1997”, jossa käsitellään lähinnä valtion rahoittamaa karttatuotantoa yli kolmen ja puolen vuosisadan ajalta. Se oli ensimmäinen laajempi yleisesitys maamme kartoitushistoriasta ns. suurelle yleisölle. Vihdoin tänä kesänä saatiin aiheesta huomattavasti laajempi ja syvällisempi teos, Jan Strangin kirjoittama ja kustantama ”Suomen kartan historia 1532-2005”. Kirja keskittyy ennen kaikkea painettuna julkaistujen maantieteellisten karttojen historiaan, eli käsittelyn ulkopuolelle jäävät esim. kaupunkien asemakaavat ja osoitekartat, erilaiset teemakartat, sekä merenkulkijoiden merikartat. Venäjällä valmistettuja karttoja tuodaan esiin vain rajoitetusti, sillä Strang julkaisi aiheesta vuonna 2014 perusteellisen historian ”Venäjän Suomi-kuva – Venäjä Suomen kartoittajana 1710-1942”.

Suomen kartan historia on yleisilmeeltään ja rakenteeltaan varsin selkeä. Erityisesti kiinnittyy huomio itse tekstiin, joka on raskaasta ”tietokuormituksestaan” huolimatta sujuvaa ja helposti omaksuttavaa. Myös laadukas ja monipuolinen kuvitus ansaitsee maininnan. Vaikka kirja on helposti mukaansa tempaava luku- ja katseluelämys, on sen merkitys ehkä vieläkin suurempi tärkeänä lähdeteoksena kaikille maamme menneisyydestä kiinnostuneille. Itse leipätekstistä ja kirjan lopussa olevasta varsin kattavasta bibliografiasta selviää tarkasti se kuinka Suomea on vuosisatojen kuluessa kartoitettu, aina maanteitä ja postioloja myöten. Lisätietoa keskeisistä kartoittajista ja karttakustantajista löytyy erillisistä tietolaatikoista.

Kirjan tekijä Jan Strang on maamme johtavia vanhojen karttojen tuntijoita. Useiden tietokirjojen lisäksi hän on julkaissut kattavia kokonaisuuksia myös nettisivustoina, kuten esim. Suomea kuvaavista lehtijakoisista karttasarjoista sekä merikartoituksesta ja –kartoista.

Jan Strang: Suomen kartan historia 1532-2005
Antiikki-Kirja 2020, 382 s.

Artikkeli on julkaistu alunperin Etelä-Suomen Sanomissa 0.0.2020