Sen jälkeen kun Lahden Liikenne Oy tytäryhtiöineen siirtyi vuonna 1995 Koiviston Auton omistukseen, alkoi Lahden paikallis- ja lähiliikenteessä aivan uusi aikakausi. Lähes 90 prosenttia liikenteestä oli nyt yhden yhtiön operoimaa, mikä selkeytti entiseen nähden huomattavasti liikennekenttää. Päällekkäisyyksiä poistettiin, ja sekä paikallis-, että lähiliikennettä nivottiin mahdollisuuksien mukaan yhteen. Lahden Liikenteen linjastosta ei jäänyt juuri mitään jäljelle sellaisenaan, mikä osaltaan osoitti yhtiön jääneen jälkeen linjaston kehitystyössä. Koiviston Auton uusi reitistö otettiin käyttöön varsin nopeasti, ja se oli käytössä ainoastaan pieniä muutoksia kokien peräti 19 vuotta, eli kilpailutetun liikenteen alkuun asti. Koiviston Auton lisäksi liikennettä operoi pieneltä osaltaan edelleen myös Reissu-Ruoti sekä Lehtimäen Liikenne Oy, joka sai Lahden Liikenteen myynnin yhteydessä järjestettyä Nastolan-suunnan lähilinjojensa pidennyksen kaupungin keskustan halki keskussairaalaan ja edelleen Hollolan puolelle.

Kilpailutuksen vuoden 2014 kesällä alkaneelle viisivuotiselle kaudelle voittivat vanhat tutut lahtelaisfirmat eli Koiviston Auto ja Lehtimäen Liikenne. Koiviston Auto sai varsinaisen kaupunkiliikenteen, Lehtimäki puolestaan lähiliikenteen, johon sisältyy Hollolan ja Nastolan lisäksi myös Heinola ja Orimattila. Lahden kaupungin alueella tuli käyttöön ns. bruttomalli, jossa kaupunki suunnittelee linjat ja aikataulut, sekä kerää lipputulot. Liikennöitsijä saa puolestaan kaupungilta vuosittain kilpailutuksen yhteydessä sovitun summan liikenteen pyörittämiseen.

Nyt käyttöön otettu uusi linjasto perustui useilta osiltaan Koiviston Auton pitkään pyörittämään järjestelmään. Joidenkin osuuksien linjanumero ehkä muuttui, jotta uusien reittien molemmat haarat saatiin matkustajamääriä ja autokiertoa ajatellen mahdollisimman hyvään tasapainoon. Keskustan alueella lähes kaikki linjat muutettiin kulkemaan matkakeskuksen kautta. Vuorot lisääntyivät uudessa järjestelmässä noin neljäkymmentä prosenttia, ja bussien määrää lisättiin myös siksi, että ne kulkisivat pidennetyllä ajoajalla mahdollisimman täsmällisesti aikataulujen mukaan. Bussikalusto uusiutui lähes täysin, kun liikenteeseen saatiin yhteensä 75 kpl vuoden 2014 päästövaatimusten eli Euro 6 –luokan autoja. Myös bussien uusi väritys kilpailutettiin, ja siniset sävyt valittiin kahden Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijan ehdotuksesta. Maalauskuvioihin tuli kolme paikallista luontoteemaa: Hongankolistaja, Kaunokit ja Päijänne.

Myös uusi kilpailutettu liikennekokonaisuus on osoittanut melko hyvin toimivuuteensa. Reitit ovat pysyneet pitkälti samoina, mutta jonkin verran hiljaisien aikojen vuoroja on jouduttu karsimaan matkustajien vähyyden ja kaupungin säästötavoitteiden takia. Pieniä muutoksia ja tarkistuksia on jouduttu tekemään vuosittain. Lähitulevaisuus tuo tullessaan ns. runkolinjajärjestelmän, jossa neljää-viittä tiheävuoroista reittiä täydentävät harvemmin kulkevat ja enemmän mutkittelevat linjat. Ehkäpä Lahdessa nähdään jatkossa enemmän myös palvelu- ja kutsubussiliikennettä, kuin myös ladattavia hybridi- ja täyssähköbusseja.